چطور وارد کلاس مجازی (محیط تدریس آنلاین) شوم؟

پس از ورود به سایت، از منوی مشکی رنگ سمت راست صفحه گزینه‌ی درس‌های من را انتخاب کرده و با زدن بر روی آن به صفحه‌ی درس مورد نظر هدایت می‌شوید. پس از آن با زدن برروی اسم درس به صفحه‌ی کلاس مربوطه وارده شده و با زدن دکمه‌ی ورود به جلسه به محیط کلاس مجازی وارد شوید و از تدریس آنلاین معلم خود استفاده کنید.

روش وارد شدن به کلاس مجازی


آخرین تغییر: دوشنبه، 8 نوامبر 2021، 12:43