جشنواره تابستانی فلسفه را بچشیم

جشنواره تابستانی فلسفه را بچشیم

کلوپ کتاب ملل برگزار می‌کند:

جشنواره تابستانی فلسفه را بچشیم 😍

ویژه‌ی گروه سنی ۹ سال به بالا به همراه خانواده

اهداف این دوره چیست؟

در این جشنواره می‌خواهیم دست در دست هم فرزندانمان را یاری دهیم تا بتوانند طراح پرسش‌هایی باشند که خود، روشنگر ذهنشان خواهد شد و به آن‌ها کمک می‌کند چگونه به مسائل پیرامونشان بنگرند.

هدف اندیشیدن و چگونه دیدن است تا جایی که بتوانیم افق‌های باز  و نویی را که در برابرمان هستند درست و شفاف ببینیم.


اطلاعات بیشتر در جلسه‌ی آنلاین رایگان داخل دوره، حضورتان ارائه خواهد شد.


‏‎تاریخ جلسه‌ی آنلاین: 

دوشنبه 28 تیرماه ساعت 19:00

منتظر حضور شما عزیزان هستیم 😍