برنامه‌نویسی کودکان (Scratch)

برنامه‌نویسی کودکان (Scratch)

نرم‌افزار Scratch یکی از قوی‌ترین نرم‌افزارهای آموزشی برای سنین پایین است که می‌خواهند به تازگی وارد دنیای برنامه‌نویسی شوند.