فیلم آموزشی مخصوص اساتید

با توجه به اعمال برخی تغییرات در سامانه‌ی آموزش نسبت به ویدیوی زیر، لطفاً حتماً ابتدا دو بخش زیر را مطالعه فرمایید و سپس آموزش‌های ویدیویی را دنبال کنید:

آخرین تغییر: دوشنبه، 6 دسامبر 2021، 1:50